Yazılımda Adlandırma Kuralları (Naming Convention)

Kelimeleri tek bir dizede birleştirmenin en popüler yolları: Yazılımda Adlandırma Kuralları

Bilgisayarlarla çalışırken, özellikle de programlama yaparken kaçınılmaz olarak kendinizi değişkenlere isim verirken bulacaksınız (bilgisayar bilimindeki zor anlardan biri..). Yazılımda adlandırma kuralları, başarılı olmanın önemli bir faktörüdür. Proje/çalışma alanı başına tutarlı bir kurala sahip olabilmeniz için kullanmak istediğiniz değişkenin türünü bilmeniz gerekir. Program yazıyorsanız, nasıl yazıldığına ilişkin dil spesifikasyonunda bunlardan en az biriyle karşılaşacaksınız.

İçindekiler

KOD BİR DİL DEĞİL, Bir İletişim Aracıdır !

Yazılım geliştirme sürecinde tutarlı ve anlamlı adlandırmalar kullanmak, kodun anlaşılabilirliğini ve bakımını kolaylaştırmak için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen yazılımda adlandırma kuralları uyulması gereken son derece önemli bir unsurdur.

Kelime dizilerini birleştirmek için kullandığımız on bir tür varyasyon vardır. Bunlar :

 • Camel Case
 • Kebab Case
 • Snake Case
 • Pascal Case
 • Hungarian Case
 • Flat Case
 • Upper Flat Case
 • Screaming Snake Case
 • Camel Snake Case
 • Pascal Snake Case
 • Cobol Case

1- Camel Case

En çok kullanılan değişken tanımlama formatlarından biridir. Adı, devenin sırtındaki tümsekleri andıran yazım biçimidir. Camel Case’de stringin ilk karakteri küçük harfe, boşluktan sonraki diğer karakterler ise büyük harfe dönüştürülecektir. Genellikler Java, JavaScript ve C# gibi dillerde kullanımı yaygındır.

Örneğin :
camelCase, eBay, iPhone, getAllUsers, calculateTotal

 

2- Kebab Case

Her boşluğu bir tire (-) ile ayrıştırarak kelimeleri birleştirir. Tüm harfler küçük harfle yazılır ve kelimeler kısa çizgi veya eksi işaretiyle ayrılır. Kebab gösterimi genellikle URL’lerde ve bazı dosya adlandırma kurallarında kullanılır.

Örneğin :
kebab-case, new-file, first-name

 

3- Snake Case

Yaygın olarak kullanılan bir diğer kod yapısı olan ‘snake_case’ aynı zamanda çukur durumu olarak da bilinir. Değişken ismini oluşturacak kelime veya karakterlerin “_” karakteri ile ayrılarak yazılır. Python ve bazı veritabanları gibi dillerde oldukça yaygındır.

Örneğin :
snake_case, last_name, hello_world

 

4- Pascal Case

Değişkeni oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yan yana birleştirilmesiyle oluşur. Daha yaygın olarak ‘UpperCamelCase’ olarak da bilinir.

Örneğin :
PascalCase, OfNotBeingAJew, SalesOrder

 

5- Hungarian Case

İsmiyle müsemma olan hungarian case aslında Microsoft Office uygulamasının kurucularından biri olan Macar asıllı Charles Simonyi tarafından 1972’de ortaya atılmış yazım biçimidir. O dönemde kullanılan düşük seviyeli dillerden dolayı bir değişkenin tipini, amacını veya kullanımını hızlı bir şekilde anlamak için değişkenin isminin önüne eklenen kısaltmalardan oluşan bir isimlendirme yaklaşımıdır. Günümüzde C tabanlı dillerde kullanımı devam etmektedir.

Örneğin :
strName(string), IsActive(bool), dblAmount(double), txtTitle(text)

 

6- Flat Case

Türkçe manasıyla düz gösterimdir. Değişkeni oluşturan karakter veya sözcüklerin küçük harflerle olduğu gibi birleştirilmesiyle oluşturulan değişken kural yapısıdır. Yani taktik maktik yok bam bam bam…

Örneğin :
flatcase, ismetspecial, ofnotbeingajew

 

7- Upper Flat Case

Değişken tanımlanırken kelimelerin tüm harflerinin büyük harf olarak kullanılması ve birleştirilmesiyle oluşturulur.

Örneğin:
UPPERFLATCASE, PAYMENTTYPE, CREATEDATE

 

8- Screaming Snake Case

Değişken adını oluşturan kelimelerin tamamı büyük harfler kullanılarak alt çizgi (_) ile birleştirilerek oluşturulur.

Örneğin :
SCREAMING_SNAKE_CASE, AUTH_USER

 

9- Camel Snake Case

‘snake_case’ ve ‘camelCase’ kurallarının birleşiminden oluşan ‘camel_Snake_Case’, değişkeni oluşturan kelimelerin ilk kelimesinin ilk harfi, diğer kelimelerin ilk harfinin küçük harfi kullanılarak ve bunların ayrılmasıyla oluşturulur alt çizgi (_) içeren kelimeler.

Örneğin :
camel_Snake_Case, current_User

 

10- Pascal Snake Case

‘snake_case’ ve ‘PascalCase’ kurallarının birleşimiyle oluşan ‘Pascal_Snake_Case’, değişkeni oluşturan kelimelerin ilk harflerinin büyük yazılması ve bu kelimelerin alt çizgi (_) ile ayrılmasıyla oluşturulur.

Örneğin :
Pascal_Snake_Case, Get_Filter_Data

 

11- Cobol Case

Değişken adını oluşturan kelimelerin tümü büyük harfle yazılır ve kısa çizgi (-) ile ayrılır.

Örneğin:
COBOL-CASE, PRODUCT-SAVE

 

Sonuç Olarak

Nihayetinde yazılım geliştirme, sadece bilgisayarlarla iletişim kurma süreci değil, aynı zamanda bir ekip içinde etkili iletişim sağlama sürecidir. Kodunuz, sadece bilgisayarlar tarafından yorumlanmak için değil, aynı zamanda diğer insanlar tarafından anlaşılması ve sürdürülmesi için de yazılmıştır. Bu nedenle, yazılımda adlandırma kuralları, kodunuzun bir hikaye anlatır gibi anlaşılır olmasına yardımcı olur. İsimler, bu hikayenin kelimeleridir ve doğru seçildiğinde, kodunuzun bir diğer geliştiriciye anlatmak istediği şeyi açıkça ifade eder.

İyi adlandırılmış değişkenler, fonksiyonlar ve sınıflar, kodunuzun bir topluluk içinde etkili bir şekilde iletişim kurmasına katkıda bulunur. Bir ad, değişkenin veya fonksiyonun ne yaptığını ve neden var olduğunu anlatmalıdır. Bu, sadece kodunuzu yazan kişi için değil, aynı zamanda gelecekteki bakım veya işbirliği yapanlar için de büyük bir avantaj sağlar.

Unutmayın: Kodunuz, sizin ve başkalarının gelecekteki başarılarınız için bir araçtır ve bu aracın etkili bir şekilde çalışabilmesi için iyi bir iletişim şarttır.

Facebook
Twitter
LinkedIn