Araba Motorlarından Web Motorlarına: V8 JavaScript

JavaScript, günümüzde web geliştiriciliğinin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Bu popüler dili hızlı ve verimli kılan unsurlardan biri de Google tarafından geliştirilen V8 JavaScript motorudur. V8 JavaScript motoru, JavaScript kodunu makine diline dönüştüren ve çalıştıran güçlü bir motor olup, Google Chrome ve Node.js gibi platformlarda kullanılır. Bu makalede, V8 JavaScript motorunun kim tarafından geliştirildiğini, nasıl çalıştığını ve araba motorları ile benzerliklerini inceleyeceğiz.

İçindekiler

V8 JavaScript Motorunun Geliştirilmesi

V8 JavaScript motoru, Google tarafından geliştirilmiştir. Proje, Danimarkalı yazılım mühendisi Lars Bak tarafından yönetilmiş ve 2008 yılında piyasaya sürülmüştür. Lars Bak, yazılım performansını artırma konusunda uzmanlaşmış bir yazılımcı olup, V8’in tasarımında da bu uzmanlığını kullanmıştır. V8’in temel amacı, JavaScript kodunu mümkün olan en hızlı şekilde çalıştırmaktır.

V8 Motorunun Çalışma Prensibi

V8 motoru, JavaScript kodunu doğrudan makine koduna çevirerek çalıştırır. Bu işlem, geleneksel olarak kullanılan yorumlayıcılardan (interpreter) farklıdır ve kodun daha hızlı çalışmasını sağlar. V8 motorunun çalışma prensibini daha iyi anlamak için birkaç adımı inceleyelim:

 • JavaScript Kodu: V8, tarayıcı veya Node.js üzerinde çalışan JavaScript kodunu alır.
 • Parçalama ve Analiz: Kod, parçalara ayrılarak (tokenize) analiz edilir.
 • İlk Yorumlama: Kod, başlangıçta bir yorumlayıcı (interpreter) tarafından hızlıca çalıştırılır.
 • Derleme: Kod, Just-In-Time (JIT) derleyici tarafından optimize edilerek makine koduna dönüştürülür.
 • Çalıştırma: Optimize edilmiş makine kodu doğrudan CPU tarafından çalıştırılır.

Bu süreç, JavaScript kodunun hızlı ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

V8 Arama Motorunun Araba Motorları ile Benzerliği

V8 motorunun çalışma prensibini, bir araba motoruyla karşılaştırarak daha iyi anlayabiliriz. Bir araba motoru, yakıtı alır, onu patlatır ve bu patlamayı mekanik enerjiye dönüştürerek arabanın hareket etmesini sağlar. Benzer şekilde, V8 motoru da JavaScript kodunu alır, analiz eder, optimize eder ve makine koduna dönüştürerek çalıştırır. İşte bu benzerliklerin bazıları;

 • Giriş (Yakıt/JavaScript Kodu): Araba motoru yakıtı alırken, V8 motoru JavaScript kodunu alır.
 • İşleme (Patlama/Derleme): Araba motoru yakıtı patlatarak enerji tüketirken, V8 motoru kodu derleyerek optimize eder.
 • Çıktı (Mekanik Enerji/Makine Kodu): Araba motoru mekanik enerji üretirken, V8 motoru makine kodu üretir.

Örnekle V8 Motoru

V8 JavaScript

“Sıcak fonksiyon” (hot function) terimi, yazılım performans optimizasyonunda kullanılan bir kavramdır. Bir programın çalışması sırasında sıkça çağrılan ve önemli miktarda işlem süresi harcayan fonksiyonları tanımlar.

JavaScript V8 motorunda, sıcak fonksiyonlar başlangıçta yorumlanarak çalıştırılır. Ancak, performansı artırmak için V8, bu sıcak fonksiyonları algılar ve daha sonra bu fonksiyonları optimize edilmiş makine koduna dönüştürür. Bu sayede, sıkça çağrılan fonksiyonlar daha hızlı çalıştırılır, bu da genel performansı artırır.

Özetle, sıcak fonksiyonlar, bir programın performansını önemli ölçüde etkileyen ve optimize edilmesi gereken fonksiyonlardır.

Bu basit kod parçası, V8 motoru tarafından şu adımlarla işlenir:

 • Parçalama ve Analiz: “toplama” fonksiyonu ve “console.log” ifadesi parçalara ayrılır ve analiz edilir.
 • İlk Yorumlama: Kod, yorumlayıcı tarafından hızlı çalıştırılır.
 • Derleme: “toplama” fonksiyonu, JIT derleyici tarafından optimize edilir ve makine koduna dönüştürülür.
 • Çalıştırma: Optimize edilmiş makine kodu çalıştırılır ve sonuç olarak “15” çıktısını üretir.

V8 JavaScript motoru, JavaScript kodunu hızlı ve verimli bir şekilde çalıştıran güçlü bir araçtır. Google tarafından geliştirilen bu motor, web tarayıcıları ve sunucu tarafı uygulamalarında geniş bir kullanım alanına sahiptir. V8 motorunun çalışma prensiplerini anlamak, araba motorları ile olan benzerliklerini görmek, JavaScript performansını optimize etmek için önemli bir adımdır.

Yukarıdaki diyagramda araba motorlarıyla V8’in aslında ne kadar benzer olduğunu görüyoruz.

İşlem Aşamaları

Her iki motor da bir dizi işlem aşamasından geçer. JavaScript V8 motoru, JS kodunu ayrıştırır, AST (Abstract Syntax Tree) oluşturur, bayt koduna dönüştürür, bu kodu yorumlar ve optimize eder. Benzer şekilde, araba motoru yakıt alır, bu yakıtı yanma odasında yakar, pistonları hareket ettirir ve bu hareketi tekerleklere iletir.

Optimizasyon

V8 motoru, sıcak fonksiyonları optimize ederek performansı artırır. Araba motorunda da yakıtın yanma süreci optimize edilerek maksimum güç elde edilir ve verimli bir şekilde tekerleklere iletilir.

Verimli Çalışma

Her iki sistem de verimliliği artırmak için belirli adımlardan geçer. V8 motorunda bu adımlar kodun optimize edilmesi ve yorumlanması ile sağlanırken, araba motorunda yakıtın verimli yanması ve güç aktarımı ile sağlanır.

Sonuç olarak V8 JavaScript motoru, JavaScript kodunu makine diline çevirerek hızlı ve verimli bir şekilde çalıştırır. Bu, tıpkı bir araba motorunun yakıtı enerjiye dönüştürerek aracı hareket ettirmesi gibidir. Her iki motor da girdiği maddeyi alır, işler ve optimize edilmiş bir çıktı üretir, böylece maksimum performans sağlar.

Facebook
Twitter
LinkedIn