Ürün Takip Sistemi Nedir?

Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS), Türkiye’deki ilaç ve tıbbi cihazların takibini ve denetimini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan bir sistemdir. ÜTS; ilaç ve tıbbi cihazların üretiminden başlayarak dağıtım, satış ve kullanım süreçlerini kapsar ve bu ürünlerin güvenliğini ve izlenebilirliğini sağlar.

İçindekiler

Ürün Takip Sistemi Nedir?

ÜTS’nin temel amacı, sahte, taklit veya kayıt dışı ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek ve halkın sağlığını korumaktır. Bu sistem sayesinde, ilaç ve tıbbi cihazların üretim sürecinden başlayarak her aşaması kontrol altında tutulur ve takip edilir. ÜTS, üreticilerin, distribütörlerin, eczanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının bu ürünlerle ilgili tüm hareketlerini kaydetmelerini sağlar.

ÜTS, her ilaç ve tıbbi cihazın benzersiz bir barkod veya seri numarası ile etiketlenmesini gerektirir. Bu sayede her bir ürün, üretici bilgileri, parti numarası, son kullanma tarihi gibi önemli bilgilerle birlikte izlenebilir hale gelir. ÜTS’nin sağladığı veriler, tüm sağlık kuruluşları ve yetkililer arasında paylaşılır ve bu sayede ürünlerin takibi ve denetimi daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir.

ÜTS’nin önemli avantajlarından biri, sahte veya taklit ürünlerin tespit edilmesini sağlamasıdır. Sistemin sunduğu izlenebilirlik özelliği sayesinde, herhangi bir şüpheli ürünün kaynağı ve hareketleri kolaylıkla tespit edilebilir. Böylece, sahte veya düşük kaliteli ürünlerin piyasaya sürülmesi engellenir ve halkın sağlığı korunur.

Ürün Takip Sistemi ayrıca, ilaç ve tıbbi cihazların geri çağırma veya toplatma gibi acil durumlarında da etkin bir şekilde kullanılır. Yetkililer, sorunlu bir ürünün izini sürerek, etkilenen hastaları veya sağlık kuruluşlarını hızlı bir şekilde bilgilendirebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi, sağlık sektöründe güvenliğin ve kalitenin sağlanması için önemli bir araçtır. Ürünlerin izlenebilirliği ve denetimi sayesinde, halkın güvende olmasını sağlar ve sağlık sektöründeki tüm paydaşların işbirliğiyle etkin bir şekilde çalışır.

Ürün Takip Sistemi Kimler İçindir?

ÜTS’nin temel olarak iki ana hedef kitlesi vardır:

Sağlık Bakanlığı ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

Sağlık Bakanlığı, ÜTS aracılığıyla ilaç ve tıbbi cihazların üretim, ithalat, depolama, dağıtım ve satış süreçlerini izleyebilir ve kontrol edebilir. Bakanlık, ÜTS sayesinde sektördeki düzenlemeleri denetleyebilir, sahte ve taklit ürünlerin tespit edilmesi ve engellenmesi gibi güvenlik önlemlerini sağlayabilir. Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlar da ÜTS üzerinden izleme ve raporlama yaparak, ilaç ve tıbbi cihazların güvenli bir şekilde dolaşımını sağlamak için destek sağlar.

İlaç ve Tıbbi Cihaz Sektörü Paydaşları

ÜTS, ilaç ve tıbbi cihaz üreticileri, distribütörleri, eczaneler ve diğer sağlık hizmeti sunucuları için bir takip ve raporlama mekanizması sağlar. Üreticiler, ürünlerin üretim sürecinden başlayarak tedarik zincirindeki her aşamayı izleyebilir, ürünlerin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlayabilir ve taklit ürünlerin piyasaya sürülmesini engelleyebilir. Eczaneler ve sağlık hizmeti sunucuları ise ÜTS üzerinden ilaçların tedarikini yönetebilir, ürünlerin son kullanıcıya ulaşımını takip edebilir ve ilaçların güvenli ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir.

ÜTS, ilaç ve tıbbi cihazlarla ilgili olarak tüm sektör paydaşlarının güvenliğini ve izlenebilirliğini artırmayı amaçlar. Bu sistem sayesinde, sahte ve taklit ürünlerin piyasaya sürülmesi riski azaltılırken, ilaçların ve tıbbi cihazların doğru ve güvenli bir şekilde kullanımı sağlanır. Böylece, hem sektör paydaşları hem de hastaların sağlık hizmetlerine erişimi ve güvenliği önemli ölçüde iyileştirilir.

Ürün Takip Sistemi Nasıl Çalışır?

Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS), ilaç ve tıbbi cihazların izlenebilirliğini sağlamak için geliştirilmiş bir sistemdir. İşleyişini basit bir şekilde anlatmak gerekirse, ÜTS aşağıdaki adımlar üzerinden çalışır:

 • Ürün Tanımlama: İlaç veya tıbbi cihaz üreticisi, ÜTS’ye her bir ürünü için benzersiz bir barkod veya seri numarası ile kayıt yapar. Bu numaralar, ürünün tanımlanmasını sağlar ve izleme sürecinde kullanılır.
 • Üretim ve Dağıtım İzleme: Üretici, her bir ürün için ÜTS’ye üretim ve dağıtım bilgilerini girer. ÜTS, ürünün üretim aşamasından başlayarak tedarik zincirindeki her aşamayı kaydederek, izlenebilirliği sağlar. Bu bilgiler, ürünün üretildiği tarih, üretim yeri, dağıtıldığı noktalar ve miktar gibi detayları içerir.
 • Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ve Raporlama: ÜTS, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ve sağlık hizmeti sunucuları için izleme ve raporlama mekanizmaları sağlar. Bu kuruluşlar, ÜTS üzerinden ürünlerin giriş ve çıkışlarını kaydeder, envanterleri takip eder ve her aşamada ÜTS’ye güncel bilgileri raporlar.
 • Eczane ve Son Kullanıcı: Eczaneler, ÜTS üzerinden ilaçların satın alımını ve dağıtımını yapar. Eczaneler, ilaçları hasta veya son kullanıcıya verirken, ÜTS üzerinden ürünleri kaydeder ve satış bilgilerini sisteme raporlar. Bu sayede, ilaçların izlenebilirliği sağlanır ve sahte veya taklit ürünlerin piyasaya sürülmesi engellenir.
 • Güvenlik Kontrolleri ve Uyarılar: ÜTS, ilaç ve tıbbi cihazların güvenliği için önemli bir rol oynar. Sistem, taklit ürünlerin tespit edilmesi ve engellenmesi için güvenlik kontrolleri yapar. Ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihlerinin yaklaşması veya gerçekleşen geri çağırma veya uyarılar gibi durumlarda, ÜTS üzerinden ilgili paydaşlara bildirimler gönderir.

Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi, ilaç ve tıbbi cihazların tüm yaşam döngüsünü takip eder ve tedarik zinciri boyunca güvenliği sağlar. Bu sayede, taklit ürünlerin piyasaya sürülmesi engellenir, ürünlerin etkinliği ve güvenilirliği artırılır ve hastaların sağlık hizmetlerine erişimi daha güvenli bir şekilde sağlanır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen bir mobil uygula ile ilaç ve tıbbi cihazların izlenebilirliği sağlanmıştır. Mobile uygulamayı ÜTS Mobil – Google Play’de Uygulamalar linkinden inceleyebilir ve indirebilirsiniz.

Ürün Takip Sistemi Nedir?
Ürün Takip Sistemi Nedir?

Ürün Takip Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS), ilaç ve tıbbi cihazların izlenebilirliğini sağlayan bir sistem olarak birçok önemli özelliğe sahiptir. İşte ÜTS’nin başlıca özellikleri:

 • Benzersiz Kimlik Atama: ÜTS, her bir ilaç ve tıbbi cihaz için benzersiz bir kimlik ataması yapar. Bu kimlikler, ürünlerin takibi ve izlenebilirliği için kullanılır. Barkod veya seri numaraları gibi benzersiz tanımlayıcılar, ürünlerin güvenli bir şekilde izlenmesini sağlar.
 • Ürün İzleme: ÜTS, ilaç ve tıbbi cihazların üretim sürecinden başlayarak dağıtım aşamasına kadar olan tüm adımlarını izler. Üreticiler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, eczaneler ve sağlık hizmeti sunucuları gibi paydaşlar aracılığıyla ürünlerin hareketlerini kaydeder ve izler.
 • Güvenlik Kontrolleri: ÜTS, ürünlerin güvenliği için önemli kontroller sağlar. Sahte ve taklit ürünlerin tespit edilmesi ve piyasaya sürülmesinin engellenmesi amacıyla sistemde güvenlik mekanizmaları bulunur. ÜTS üzerinden gerçek zamanlı kontroller yapılır ve uygunluk denetimleri gerçekleştirilir.
 • Raporlama ve Analiz: ÜTS, ilaç ve tıbbi cihazların hareketleri hakkında detaylı raporlama ve analiz imkanı sağlar. Sağlık Bakanlığı ve yetkilendirilmiş kuruluşlar, ÜTS üzerinden envanter bilgilerini ve satış verilerini raporlar. Bu sayede, ürünlerin dolaşımı ve stok durumu izlenerek tedarik zinciri verimliliği artırılır.
 • Uyarı ve Geri Çağırma: ÜTS, güvenlik açısından kritik durumlarda uyarı ve geri çağırma bildirimleri yapar. Örneğin, ilaçların son kullanma tarihlerine yaklaşması veya ürünlerin güvenlik riski taşıması durumunda ilgili paydaşlara bildirimler gönderilerek önlemler alınması sağlanır.
 • Entegrasyon ve Veri Paylaşımı: ÜTS, diğer sağlık sistemleriyle entegre çalışabilir ve veri paylaşımı yapabilir. Hastane bilgi sistemleri, eczane otomasyon sistemleri ve diğer sağlık hizmeti sunucularıyla entegrasyon sayesinde veri akışı kolaylaşır ve doğru bilgilerin paylaşımı sağlanır.

Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi, ilaç ve tıbbi cihazların izlenebilirliğini sağlayarak güvenliğini artırmak, taklit ürünlerin önlenmesi ve tedarik zinciri yönetiminin etkinleştirilmesini sağlamak gibi önemli özelliklere sahiptir. Bu sayede, sağlık sektöründeki güvenilirlik, etkinlik ve hasta güvenliği önemli ölçüde artırılmaktadır.

 

Ürün Takip Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS), ilaç ve tıbbi cihazların izlenebilirliğini sağlamak amacıyla geliştirilen bir sistemdir. Bu sistem birçok önemli fayda sağlamaktadır:

 • Güvenliğin Artırılması: ÜTS, sahte ve taklit ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemek için etkin bir mekanizma sağlar. Ürünlerin benzersiz kimlikleri ve izlenebilirlikleri sayesinde, orijinalliği teyit edilemeyen veya düşük kaliteli ürünlerin dolaşıma girmesi engellenir. Bu da hastaların güvenliği açısından büyük bir avantajdır.
 • İlaç Takibinin Kolaylaşması: ÜTS sayesinde ilaçlar tedarik zinciri boyunca takip edilebilir hale gelir. İlaçların üretim aşamasından eczanelere kadar olan süreçlerinin kaydedilmesi, stok yönetimi ve envanter kontrolü konusunda büyük kolaylık sağlar. Bu da ilaç temini ve dağıtımının daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.
 • Sağlık Hizmeti Erişiminin İyileştirilmesi: ÜTS, ilaçların ve tıbbi cihazların doğru bir şekilde tedarik edilmesini sağlar. Eczaneler, ÜTS üzerinden stok durumunu takip ederek ilaçların sürekli olarak teminini sağlayabilir. Bu da hastaların gereksinim duydukları ilaçlara daha kolay erişmelerini sağlar.
 • Geri Çağırma ve Uyarı Sistemi: ÜTS, ilaçlarda veya tıbbi cihazlarda meydana gelebilecek güvenlik sorunlarını hızlı bir şekilde tespit edebilir. ÜTS üzerinden yapılan analizler ve kontroller sayesinde, güvensiz veya geri çağırılmış ürünler hakkında ilgili paydaşlara bildirimler gönderilir. Bu da hızlı ve etkin bir geri çağırma sürecinin başlatılmasını sağlar.
 • Veri Analizi ve Raporlama: ÜTS üzerinde toplanan veriler, sağlık hizmeti sunucuları ve Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılabilir. Bu veriler, ilaç tüketimi, stok durumu, piyasa talepleri gibi konularda analiz edilerek sağlık politikalarının belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, raporlama özellikleri sayesinde ilaç ve tıbbi cihaz hareketleri daha detaylı bir şekilde takip edilebilir.

Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi, ilaç ve tıbbi cihazların izlenebilirliğini sağlayarak, hastaların güvenliğini ve sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, sahte ürünlerin önlenmesi ve tedarik zinciri yönetiminin etkinleştirilmesi gibi faydalarıyla da sağlık sektörüne değerli katkılar sağlamaktadır.

Verimix ÜTS

ERP – ÜTS (Ürün Takip Sistemi) Entegrasyon Yazılımı

ERP Sisteminizdeki ürün hareketlerini okuyarak, Sağlık Bakanlığı ÜTS Sistemine otomatik bildirim yapan Verimix Entegrex ÜTS Uygulaması, işletmenize hız kazandırırken zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

 • .NET MVC, Bootsrap, HTML, CSS, JS teknolojileri kullanılarak geliştirilen Verimix ÜTS, yoğun datalarda bile yüksek performansta  kullanım kolaylığı sağlar.  Planladığınız zaman aralıklarında gönderim ve alım işlemlerini ve Alma – Verme kabul takipleri otomatik olarak yapabilirsiniz.
 • Verimix ÜTS sistemindeki alma-verme, kabul takipleri gibi tüm hareketler zaman ve miktar sınırlaması olmadan izlenebilir ve raporlanabilir. Aktarılan datalarda eksik veya hatalı bilgi olması durumunda kullanıcıya hata mesajı gider. Böylece geçmişe yönelik işlemlerinizi kontrol edebilirken, geleceğe yönelik tahminleme yaparak, operasyonel süreçlerinizi önceden belirlemenin avantajıyla rekabette öne çıkabilirsiniz.
 • Mobil uyumlu tasarımı sayesinde, uygulamaya her türlü ortamdan (Akıllı Telefon, Tablet, PC, Mac) ulaşabilirsiniz. İnternet bağlantınız olduğu sürece dilediğiniz yerden ve vakitte uygulamaya erişerek işlerinizi yürütebilir ve böylece iş süreçlerinizde esneklik kazanırsınız.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn