OKR (Objective Key Results) Nedir? OKR Yazılımı Ne İşe Yarar?

Şirketlerin performanslarını ölçmek, hedeflerine ulaşmak ve stratejik hedeflerini başarmak için kullanılan bir yönetim metodu olan OKR (Objectives and Key Results), Türkçe’de hedefler ve anahtar sonuçlar anlamına gelir. OKR, şirketin vizyonunu ve hedeflerini belirlemesine ve çalışanların bu hedeflere ulaşmak için belirli adımlar atmasına yardımcı olur.

OKR yazılımı ise bu yönetim metodunun dijital platformda uygulanmasını kolaylaştıran bir araçtır. Bu yazılımlar genellikle hedefleri belirleme, hedef ilerlemesini takip etme, sonuçları ölçme ve çalışanlar arasında işbirliği sağlama gibi özelliklere sahiptir.

Şirketler için OKR uygulaması, öncelikle yöneticilerin ve çalışanların bir araya gelerek şirketin vizyonunu ve hedeflerini belirlemesiyle başlar. Daha sonra da belirlenen hedefler anahtar sonuçlarla desteklenir ve her çalışanın bu hedeflere ulaşmak için belirli görevler alması sağlanır.

OKR yazılımı, bu süreci daha organize ve takip edilebilir hale getirerek çalışanların hedeflere odaklanmasını sağlar ve şirketin daha etkili bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu yazılımlar genellikle şeffaflık, hesap verilebilirlik ve çalışanların motivasyonunu artırma amacıyla kullanılır.

Sonuç olarak, OKR yazılımı; şirketlerin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıran, motivasyonu artıran ve performansı ölçmek için etkili bir araçtır. Şirketler, bu yazılımı kullanarak daha hızlı ve etkili bir şekilde büyüyebilir ve rekabetçi bir ortamda öne çıkabilir.

İçindekiler

OKR (Objective Key Results)

“Objectives and Key Results” Şirketlerde Nasıl Uygulanır?

“Objectives and Key Results” uygulaması, şirketlerde hedef belirleme ve performans ölçümü konularında oldukça etkili bir yaklaşımdır. İşte bu yöntemin nasıl uygulanabileceğine dair örnekler:

1- Şirket A, yeni pazarlara açılmayı hedefliyor:

 • Hedef (Objective): Yeni pazarlarda büyümek
 • Anahtar Sonuçlar (Key Results):
  • Yeni pazarlara giriş yapmak ve ilk 3 ayda satış hacmini %20 artırmak
  • Yeni pazarlarda en az 3 stratejik ortaklık kurmak
  • Yeni pazarlarda ilk 6 ayda %15 pazar payı edinmek

2- Şirket B, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor:

 • Hedef (Objective): Müşteri memnuniyetini artırmak
 • Anahtar Sonuçlar (Key Results):
  • Müşteri memnuniyet anketinde ortalama puanı %20 artırmak
  • Müşteri şikayetlerini %30 azaltmak
  • Müşteri geri dönüş oranını %25 artırmak

3- Şirket C, ürün yenilikçiliğini artırmayı hedefliyor:

 • Hedef (Objective): Ürün yenilikçiliğini artırmak
 • Anahtar Sonuçlar (Key Results):
  • Yılda en az 2 yeni ürün çıkarmak
  • Mevcut ürünlerin kullanıcılarından gelen geri bildirimleri %40 oranında dikkate alarak ürünleri güncellemek
  • Pazar araştırması sonucunda belirlenen trendlere göre %15 oranında ürün portföyünü değiştirmek

Bu örneklerde görebileceğiniz gibi, “Objectives and Key Results” uygulaması şirketlerin belirledikleri hedeflere odaklanmalarını sağlar ve bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini net bir şekilde ölçmelerine yardımcı olur. Ayrıca, her bir hedefin başarısını gösteren belirli anahtar sonuçlar belirlemek, şirketlerin hedeflerine ulaşma sürecini daha kolay ve takip edilebilir hale getirir.

objectives

OKR Kapsamında Hedefler Nasıl Belirlenmelidir?

“Objectives and Key Results” hedefleri belirlerken aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Stratejik Hedef Belirleme: Öncelikle, organizasyonunuzun uzun vadeli stratejik hedeflerini belirlemelisiniz. Bu hedefler genel olarak organizasyonun nereye gitmek istediğini ve neyi başarmak istediğini göstermelidir.

Objevtifler Belirleme: Stratejik hedeflerden yola çıkarak, organizasyonunun kısa vadeli hedeflerini belirleyen objektifler oluşturmalısınız. Bu objektifler daha geniş bir perspektiften bakarak organizasyonun genel hedeflerine ulaşmak için belirgin amaçlar belirlemelidir.

Anahtar Sonuçlar Belirleme: Objektiflerinize ulaşmanın en önemli adımları olan anahtar sonuçları belirlemelisiniz. Bu sonuçlar ölçülebilir, somut ve ulaşılabilir olmalıdır. Ayrıca anahtar sonuçlar, objektiflerinize ulaşmanızı sağlayacak önemli kilometre taşları olmalıdır.

Ölçüleme ve Takip: Belirlediğiniz anahtar sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığınızı izlemek için düzenli olarak performansınızı ölçmelisiniz. Bu ölçümleri gerçek zamanlı olarak takip ederek objektiflerinize ne kadar yaklaştığınızı görebilir ve gerektiğinde stratejinizi ayarlayabilirsiniz.

Geri Bildirim ve Gelişim: Belirlediğiniz hedeflere ulaşırken olumlu ve olumsuz geri bildirimleri değerlendirmeli ve gelişim için gereken adımları atmalısınız. Bu süreç, organizasyonunuzun daha etkili ve verimli çalışmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak, “Objectives and Key Results” çerçevesinde hedefler belirlerken stratejik düşünme, ölçülebilirlik, izlenebilirlik ve gelişim odaklılık gibi önemli kriterleri göz önünde bulundurmalısınız. Bu adımları takip ederek organiyasyonunuzun başarıya ulaşmasını sağlayacak hedefler belirleyebilirsiniz.

OKR ile KPI Arasındaki En Temel Farklar Nelerdir ?

Organizasyonlar performanslarını izlemek, değerlendirmek ve hedeflerine ulaşmak için çeşitli araçlar kullanırlar. Bu araçlardan bazıları OKR (Objectives and Key Results) ve KPI’lar (Key Performance Indicators) olarak bilinir. Her ikisi de organizasyonların hedeflerini belirlemelerine ve başarısını ölçmelerine yardımcı olur, ancak farklı amaçlar ve yöntemlerle bunu yaparlar.

Amaç ve Anahtar Sonuçlar (Objectives and Key Results – OKR):
 • OKR; şeffaflığı teşvik eden, hedef belirleme ve başarının ölçülmesi için bir çerçevedir.
 • Amaçlar, organizasyonun büyük hedeflerini tanımlar ve genellikle hedeflerin ulaşılabilir, ölçülebilir ve ilham verici olmasını sağlar.
 • Anahtar sonuçlar, bu hedeflere ulaşmak için ölçülebilir ve somut kilometre taşlarını belirler. Bu genellikle rakamsal hedefler veya belirli başarılarla ilgilidir.
 • OKR, esneklik sağlar ve hedeflerin belirli dönemlerde yeniden değerlendirilmesine izin verir. Ayrıca, tüm çalışanların katılımını teşvik eder ve herkesin hedeflere doğru yönelmesini sağlar.
Anahtar Performans Göstergeleri (Key Performance Indicators – KPI):
 • KPI, organizasyonun performansını ölçmek için kullanılan spesifik ölçümlerdir.
 • Genellikle belirli bir süre boyunca performansı izlemek için kullanılır ve belirli bir stratejinin veya işlevin etkinliğini değerlendirmek için odaklanır.
 • KPI, genellikle işletmenin temel hedeflerini desteklemek için seçilir ve bu hedeflerin ne kadar etkili bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterir.
 • KPI genellikle belirli bir metrik veya performans ölçütü üzerine odaklanır ve belirli bir hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için kullanılır.
Farklar:
 • OKR, hedef belirleme ve başarının ölçülmesi için daha geniş bir çerçeve sunar, hedefleri ve sonuçları belirlemeye odaklanırken; KPI, mevcut performansı ölçmeye ve belirli ölçümlerle ilgili odaklanmaya daha fazla odaklanır.
 • OKR, daha esnek bir yaklaşım sunar ve hedeflerin belirli dönemlerde revize edilmesine izin verirken; KPI genellikle belirli bir süre boyunca sabit kalır ve genellikle uzun vadeli stratejik hedeflere dayanır.
 • OKR, organizasyon genelinde daha geniş bir katılımı teşvik ederken; KPI genellikle belirli bir işlev veya departmanın performansını ölçmek için kullanılır ve daha dar bir odaklanma sağlar.

Genel olarak, “Objectives and Key Results” organizasyonun hedeflerini belirlemeye ve çalışanların bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olurken, KPI organizasyonun performansını izlemeye ve belirli ölçütlerle ilgili verileri değerlendirmeye odaklanır. Her ikisi de organizasyonların başarılı olmasına katkıda bulunabilir, ancak farklı amaçlar ve kullanım alanları vardır.

OKR Yazılımlarının Tarihçesi

OKR (Hedefler ve Sonuçlar Anahtarlama) yöntemi, esas olarak Google’da popüler hale gelmiş ve daha sonra diğer şirketler tarafından da benimsenmiştir.

OKR yazılımlarının tarihçesi, Andy Grove tarafından 1970’lerde Intel’de geliştirilen bir yönetim tekniği olan MBO (Yönetimde Sonuçlar Odaklılık) modeline dayanır. MBO modeli, çalışanların performansını değerlendirmek ve hedefler belirlemek için kullanılan bir sistemdir.

Google’ın eski CEO’su John Doerr, Intel’de Andy Grove ile birlikte çalışırken OKR yöntemini keşfetti ve Google’da da bu yöntemi kullanmaya başladı. Google, şirketin büyümesini hızlandırmak ve çalışanların hedefleri belirleyip takip etmelerini sağlamak için OKR’yı benimsedi.

Bu dönemde OKR yazılımları da gelişmeye başladı. Çeşitli yazılım şirketleri, şirketlerin OKR süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için çeşitli çözümler geliştirmeye başladılar. Bu yazılımlar, hedefleri belirlemek, paylaşmak, takip etmek ve değerlendirmek için kullanıcı dostu arayüzler sunarak şirketlerin OKR süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır.

Günümüzde birçok şirket, OKR yazılımlarını kullanarak performans yönetimi süreçlerini yönetmekte ve çalışanların hedeflerini belirlemelerine, takip etmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. OKR yazılımları, iş hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşmaya ve şirketin başarısını artırmaya yardımcı olmaktadır.

Facebook
Twitter
LinkedIn